آلبوم تصاویر

 
 
 
 

 

 

 

   
 

 

آدرس : کرمان، بلوار شیراز، خیابان حافظیه، بین حافظیه 9 و 11
تلفن : 0341-32444813 , 0341-32434737
آدرس رايانامه : school phkschools ir
شماره اختصاصی پيامک : 30004363404050